Danske kirker
med skakbrætsten

Til startsiden

Bejstrup

Bislev

Clausholm

Ejdrup

Falslev

Farsø

Foulum

Gerning

Giver

Grinderslev

Grønning

Gunderup

Gøttrup

Haslund

Hersom

Hillerslev

Kettrup

Kollerup

Kongens Tisted

Lerbjerg

Linde

Malle

Mejlby

Nors

Næsborg

Nørbæk

Nørhå

Nørre Tranders

Poulsker

Kollerup kirke

Svinkløvvej 96C
9690 Fjerritslev

Vester Han herred
Region Nord

Antal skakbrætsten: 1(2)

Kollerup

Placering: Østsiden af koret
I muren: 4. række over sokkel
Farve: Grågul
Vandrette rækker: 5
Lodrette rækker: 5
Stenens højde: 40 cm
Stenens bredde: 150 cm

Skakbrætmønsteret, der sidder på stenens venstre fjerdedel, er efter fjernelse af træet ved korets sø-hjørne blevet tydeligere at se. Det gælder også de geometriske mønstre - cirkelfigur og to diagonale streger - på stenens højre fjerdedel.

Kollerup 1

Ret beset er der kun 1 skakbrætsten i Kollerup (billedet til venstre), men da den via de geometriske figurer på stenens højre side, er beslægtet med figurerne på stenen oven over (se billedet herunder), vil jeg betegne denne som Kollerup 2.
Figuren til højre på Kollerup 1 består af en firkant med diagonale streger fra hjørne til hjørne. I stedet for krydset i midten er der en cirkel med en prik i centrum. I de fire vinkler ind mod centrum er der anbragt forskellige tegn. De to vandrette vinkler har begge et T-lignende tegn (set fra centrum), mens de to horisontale vinkler har forskelligt anbragte V-lignende tegn.

Kollerup 2

Stenen er placeret direkte oven på Kollerup 1, hvilket - sammen med de indhuggede tegn - understreger sammenhængen mellem de to sten. Kollerup 2 har også helt til venstre en firkant med diagonale streger mellem hjørnerne. I stenens centrum er der en (brudt?) cirkel. Firkanfigurens venstre side er udbygget til en søjle bestående af 7 skaktern(?) firkanter. Den højre side har tilsvarende nogle v-formede figurer anbragt i en lodret søjle. Midt på stenen er der et firdelt kvadrat/cirkel? I stenens højre side ses en sammensat figur, hvori man kan genkende en rund cirkel fra hvis centrum, der udgår en langagtig form, som helt til højre er omgivet af nogle T-formede figurer (2 eller 3)

Kollerup kirke set fra øst

Træet, der voksede ud for korets sø-hjørne, er nu blevet fjernet, og det har gjort det lettere at iagttage og fortografere stenenes figurer. Nogle af disse genfindes også på de svenske kirker i Växjö, Skatelöv og Rydaholm. Det gælder de diagonale kryds, men også cirkelformer, kvadrater og v-former. En firkant med diagonale streger og en cirkel i midten er måske ikke en kompliceret geometrisk figur, men når den optræder på flere af hinanden uafhængige(?) lokaliteter, så får det mig til at tro, at figurerne har kunnet tolkes af menigheden på det tidspunkt, hvor de blev skabt.

Rakkeby

Randrup

Roum

Rødding

Sahl

Skallerup

Skarp Salling

Skivum

Spentrup

Spørring

Støvring

Store Brøndum

Svenstrup

Sønderhå

Tilst

Ulbjerg

Ullits

Vebbestrup

Veggerby

Vilsted

Vivild

Vognsild

Ølst

Ørum

Ørslevkloster

Østerbølle

Øster Hornum